CHIẾN LƯỢC NĂNG LƯỢNG SINH HỌC BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020-2030 CHO CỘNG ĐỒNG CÁC NƯỚC ASEAN

CHIẾN LƯỢC NĂNG LƯỢNG SINH HỌC BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020-2030 CHO CỘNG ĐỒNG CÁC NƯỚC ASEAN (2019-12-16)

Dựa trên Thuật ngữ Năng lượng Sinh học Thống nhất của FAO (FAO, 2004), năng lượng sinh học có thể được định nghĩa là năng lượng thu được từ các nguồn sinh học và tái tạo (sinh khối); năng lượng sinh học có thể được tạo ra dưới dạng nhiệt hoặc chuyển hóa thành điện năng để phân phối. Sinh khối là vật liệu hữu cơ có nguồn gốc từ thực vật và động vật, và nó là một nguồn năng lượng tái tạo (IEA). Sinh khối cũng có thể được chuyển đổi thành nhiên liệu sinh học, là nguyên liệu di động để sử dụng trong sản xuất năng lượng sinh học. Nhiên liệu sinh học được định nghĩa là nguyên liệu để sản xuất năng lượng sinh học, được sản xuất trực tiếp hoặc gián tiếp từ sinh khối. Nhiên liệu sinh học có thể ở dạng rắn (củi, than củi, viên nén gỗ, than bánh, vv) hoặc lỏng (cồn sinh học, dầu diesel sinh học).

4141