Mô hình sử dụng lõi ngô làm chất đốt phục vụ sấy nông sản và sinh hoạt cho các hộ nông dân tại tỉnh Hà giang

Mô hình sử dụng lõi ngô làm chất đốt phục vụ sấy nông sản và sinh hoạt cho các hộ nông dân tại tỉnh Hà giang (2019-12-11)

Hà Giang là tỉnh cực bắc của Việt Nam, có điều kiện tự nhiên, khí hậu khắc nghiệt, chủ yếu là người dân tộc thiểu số, trình độ văn hóa, trình độ dân trí thấp, vẫn tồn tại các hủ tục lạc hậu, đời sống của người dân vẫn ở mức thấp, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao. Ngô là cây trồng chính, chủ lực giúp tăng sản lượng lương thực và nâng cao thu nhập, xoá đói giảm nghèo cho người nông dân tại Hà Giang với diện tích hàng năm trên 50.000 ha nhưng năng suất thấp (3,56 tấn/ha năm 2018) do điều kiện canh tác khó khăn, đất đai gieo trồng có độ dốc cao, kỹ thuật canh tác lạc hậu, đầu tư thâm canh thấp. Lượng lõi ngô sau thu hoạch hàng năng rất lớn (khoảng 48,0 nghìn tấn năm 2018) được người nông dân sử dụng để đun nấu thức ăn cho con người và vật nuôi nhưng việc sử dụng lõi ngô không hiệu quả, lớn hơn so với củi, chưa được coi là nhiên liệu chính. Chất đốt sử dụng phổ biến trong hộ gia đình là củi lấy từ rừng, sử dụng bằng các loại bếp truyền thống, lạc hậu. Trong khi nhu cầu sử dụng chất đốt ngày càng tăng thì diện tích rừng ngày càng thu hẹp nên người dân phải đi lấy củi càng xa nhà, gây khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày nên nhu cầu sử dụng chất đốt thân thiện với môi trường ngày càng cao. Quy trình kỹ thuật sản xuất chất đốt từ lõi ngô phù hợp với quy mô nông hộ và nhóm hộ, đạt công suất tối đa 1,8 tấn/ngày đã được chuyển giao cho các hộ nông dân tại xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang hoạt động hiệu quả, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Mô hình sử dụng lõi ngô làm chất đốt phục vụ sấy nông sản và sinh hoạt cho các hộ nông dân tại tỉnh Hà Giang tại xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đã được xây dựng thành công có sự tham gia tự nguyện của 50 hộ nông dân, đã lắp đặt máy xử lý lõi ngô với công suất tối đa 1,8 tấn/ngày, tổ chức 01 lớp (20 người) đào tạo, chuyển giao thành công công nghệ sản xuất chất đốt từ lõi ngô cho người nông dân, tổ chức 01 buổi tham quan, đánh giá kết quả mô hình. Mô hình được triển khai đã góp phần nâng cao sự hiểu biết, kiến thức của người nông dân về năng lượng sinh khối, đặc biệt là việc sử dụng lõi ngô dư thừa sau thu hoạch hiệu quả, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm chi phí chất đốt, cải thiện đời sống của người dân. Người dân đã có xu hướng sử dụng hiệu quả chất đốt, góp phần giảm ô nhiễm môi trường, tiết kiệm chi phí hàng ngày, bảo vệ sức khoẻ, nâng cao đời sống của người nông dân. Để khai thác và sử dụng lõi ngô một cách hiệu quả cần phải phát triển các công nghệ mới để tái chế lõi ngô, đào tạo tập huấn, nâng cao trình độ nhận thức của người nông dân về giá trị và cách sử dụng lõi ngô hiệu quả. Đồng thời ban hành các chính sách hỗ trợ, xây dựng các mô hình sử dụng lõi ngô hiệu quả.

TIn 5