Mô hình sử dụng năng lượng sinh học sản xuất điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt tại các trang trại chăn nuôi bò sữa

Mô hình sử dụng năng lượng sinh học sản xuất điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt tại các trang trại chăn nuôi bò sữa (2021-03-30)

- Phối hợp với trang trại nạo vét công trình khí sinh học HDPE cũ của trang trại dung tích 500m3. - Phối hợp với trang trại chèn lấp lại bạt phủ công trình khí sinh học HDPE dung tích 500m3. - Phối hợp với trang trại hàn lại các lỗ thủng và hoàn thiện để thu khí từ công trình khí sinh học HDPE dung tích 500m3. - Phối hợp với trang trại làm đường dẫn khí từ công trình khí sinh học đến khu vực lắp đặt máy phát điện và khu vực sinh hoạt Kết quả của hoạt động là sau quá trình cải tạo, sửa chữa hệ thống công trình khí sinh học tại trang trại chăn nuôi bò sữa Lỏi Tươi hoạt động trở lại; khả năng sinh khí và chất lượng khí tạo ra tốt.

Kiến thức nông nghiệp