MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM

Hội thảo khuyến nghị chính sách nhân rộng sản xuất than sinh học từ sinh khối phụ phẩm cây trồng (lúa, cà phê) và sử dụng trong sản xuất nông nghiệp

09 08/2023

Ngày 9/8/2023 – Trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực về sản xuất và sử dụng than sinh học từ phụ phẩm cây trồng (lúa và cà phê) ở quy mô nhỏ tại một số vùng sinh thái tại Việt Nam” (thuộc Chương trình học bổng John Dillon - Việt Nam) do ACIAR và Đại học New England tài trợ), Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Viện Môi trường Nông nghiệp, Viện KHKH Nông lâm nghiệp Tây Nguyên (Bộ Nông nghiệp và PTNT), Viện NC Phát triển vùng (Bộ Khoa học Công nghệ) phối hợp tổ chức Hội thảo “Khuyến nghị chính sách nhân rộng sản xuất than sinh học từ sinh khối phụ phẩm cây trồng (lúa, cà phê) và sử dụng trong sản xuất nông nghiệp”. Hoạt động này đóng góp vào quá trình thực hiện mục tiêu phát triển nền nông nghiệp xanh, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường nông thôn, phấn đấu giảm phát thải khí nhà kính được đề ra trong “Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2050” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022.

Mô hình sử dụng lõi ngô để sấy nông sản và phân bón góp phần giảm nghèo cho các hộ nông dân tại Sơn La

02 06/2021

Tên mô hình: Xây dựng mô hình sử dụng lõi ngô để sấy nông sản và phân bón góp phần giảm nghèo cho các hộ nông dân tại Sơn La. Dự án Thúc đẩy năng lượng sinh khối cho các cộng đồng nông nghiệp và phát triển nông thôn khu vực ASEAN (Quỹ hội nhập ASEAN - Nhật Bản (JAIF).

Mô hình Phát huy lợi ích tiềm năng của khí sinh học và nhiên liệu sinh học như một nguồn năng lượng tái tạo cho nông dân sản xuất nhỏ ở tỉnh Xiengkhouang, CHDCND Lào

01 01/2021

Tên mô hình: Mô hình Phát huy lợi ích tiềm năng của khí sinh học và nhiên liệu sinh học như một nguồn năng lượng tái tạo cho nông dân sản xuất nhỏ ở tỉnh Xiengkhouang, CHDCND Lào. Dự án Thúc đẩy năng lượng sinh khối cho các cộng đồng nông nghiệp và phát triển nông thôn khu vực ASEAN (Quỹ hội nhập ASEAN - Nhật Bản (JAIF).

Mô hình sử dụng lõi ngô làm chất đốt phục vụ sấy nông sản và sinh hoạt cho các hộ nông dân tại tỉnh Hà giang

02 12/2020

Tên mô hình: Mô hình sử dụng lõi ngô làm chất đốt phục vụ sấy nông sản và sinh hoạt cho các hộ nông dân tại tỉnh Hà Giang - Dự án Thúc đẩy năng lượng sinh khối cho các cộng đồng nông nghiệp và phát triển nông thôn khu vực ASEAN (Quỹ hội nhập ASEAN - Nhật Bản (JAIF).

Mô hình sử dụng năng lượng sinh học sản xuất điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt tại các trang trại chăn nuôi bò sữa tại Sơn La

02 02/2020

Tên mô hình: Xây dựng mô hình sử dụng năng lượng sinh học sản xuất điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt tại các trang trại chăn nuôi bò sữa tại Mộc Châu, Sơn La. Dự án Thúc đẩy năng lượng sinh khối cho các cộng đồng nông nghiệp và phát triển nông thôn khu vực ASEAN (Quỹ hội nhập ASEAN - Nhật Bản (JAIF). .

Mô hình thúc đẩy sử dụng khí sinh học từ chất thải nông nghiệp hỗn hợp như một nguồn năng lượng bền vững thay thế ở vùng cao để quản lý trang trại ở Malaysia

01 01/2020

Tên mô hình: Thúc đẩy sử dụng khí sinh học từ chất thải nông nghiệp hỗn hợp như một nguồn năng lượng bền vững thay thế ở vùng cao để quản lý trang trại ở Malaysia. Dự án Thúc đẩy năng lượng sinh khối cho các cộng đồng nông nghiệp và phát triển nông thôn khu vực ASEAN (Quỹ hội nhập ASEAN - Nhật Bản (JAIF)