Mô hình sử dụng lõi ngô để sấy nông sản và phân bón góp phần giảm nghèo cho các hộ nông dân tại Sơn La

Mô hình sử dụng lõi ngô để sấy nông sản và phân bón góp phần giảm nghèo cho các hộ nông dân tại Sơn La (02/06/2021)

Tên mô hình: Xây dựng mô hình sử dụng lõi ngô để sấy nông sản và phân bón góp phần giảm nghèo cho các hộ nông dân tại Sơn La. Dự án Thúc đẩy năng lượng sinh khối cho các cộng đồng nông nghiệp và phát triển nông thôn khu vực ASEAN (Quỹ hội nhập ASEAN - Nhật Bản (JAIF).

Tên mô hình: Xây dựng mô hình sử dụng lõi ngô để sấy nông sản và phân bón góp phần giảm nghèo cho các hộ nông dân tại Sơn La. Dự án Thúc đẩy năng lượng sinh khối cho các cộng đồng nông nghiệp và phát triển nông thôn khu vực ASEAN (Quỹ hội nhập ASEAN - Nhật Bản (JAIF).
Địa điểm mô hình: Xã Đông Sang, xã Mường Sang, xã Chiềng Hắc huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La
Mục tiêu của mô hình:
- Cải thiện ô nhiễm môi trường từ lõi ngô, tạo ra nguồn nguyên liệu mới phục vụ sấy nông sản cho người nông dân.
- Giảm sử dụng phân hóa học trong canh tác, sử dụng phân bón hữu cơ, phát triển sản xuất ngô theo hướng bền vững.

Download