Mô hình sử dụng lõi ngô làm chất đốt phục vụ sấy nông sản và sinh hoạt cho các hộ nông dân tại tỉnh Hà giang

Mô hình sử dụng lõi ngô làm chất đốt phục vụ sấy nông sản và sinh hoạt cho các hộ nông dân tại tỉnh Hà giang (02/12/2020)

Tên mô hình: Mô hình sử dụng lõi ngô làm chất đốt phục vụ sấy nông sản và sinh hoạt cho các hộ nông dân tại tỉnh Hà Giang - Dự án Thúc đẩy năng lượng sinh khối cho các cộng đồng nông nghiệp và phát triển nông thôn khu vực ASEAN (Quỹ hội nhập ASEAN - Nhật Bản (JAIF).

Tên mô hình: Mô hình sử dụng lõi ngô làm chất đốt phục vụ sấy nông sản và sinh hoạt cho các hộ nông dân tại tỉnh Hà Giang - Dự án Thúc đẩy năng lượng sinh khối cho các cộng đồng nông nghiệp và phát triển nông thôn khu vực ASEAN (Quỹ hội nhập ASEAN - Nhật Bản (JAIF).
Địa điểm mô hình: xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
Mục tiêu của mô hình:
- Giảm ô nhiễm môi trường do lõi ngô không được xử lý sau thu hoạch hàng năm, góp phần ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng bền vững.
- Đa dạng chất đốt, tạo ra nguồn nguyên liệu mới phục vụ sấy nông sản, giảm chi phí chất đốt trong sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày của người nông dân.
- Đề xuất giải pháp, nâng cao hiệu quả sử dụng lõi ngô, góp phần nâng cao đời sống, thu nhập cho người nông dân

Download